Git- etiketi təsvir et

git-commit - bir günlük mesajı ilə birlikdə deposuna dəyişikliklər yazmaq.

Dəyişiklikləri izah edən istifadəçidən bir günlük mesajı ilə yanaşı, yeni indeksdə mövcud indeks məzmununu saxlayır.

Bağlantıdan əlavə edildi