İf -ifadəsi etiketinin təsviri

"İf" ifadəsi bir çox proqramlaşdırma dildə dövlətə görə icra axını dəyişən bir nəzarət quruluşudur. Sorunuz dil bağlı olduğunda da "java" kimi müvafiq dil etiketini daxil edin.

if adətən iş vaxtında qiymətləndirilən ikili şəraitdən asılı olaraq dallanma aparan çoxlu proqramlaşdırma dillərində bir axın nəzarət strukturudur. Operatorlar da adətən şərti adlanır.


Əsas sintaksis

İf if aşağıdakı sözdiziminə malikdir:

 if <condition> then <statement-1> else <statement-2> 

<condition> parantezlərdə (JavaScript-də olduğu kimi) bir söz ola bilər, then buraxıla bilər (Python, C kimi dillər , JavaScript və s.).

Digər else əksər dillərdə isteğe bağlıdır.

Javascript-də if bir nümunəsi:

 var myVariable = 100; myVariable>20 ? console.log('Greater than 20!') : console.log('Less than or equal to 20!'); 

Həmçinin baxın: