BU TAG istifadə etməyin! JavaScript heç bir hadisə quruluşuna malik deyil. [Dom-hadisələr], [jquery-events], [basebone-events] istifadə edin; və ya kitabxana / mühit + [hadisələr], məsələn [node.js] + [hadisələr]

Daha ətraflı məlumat üçün, baxın [javascript-events] istifadə olunmalıdır və zaman [hadisələr] istifadə edilməlidir?

(Tag məlumatları köçürülüb.)