Tags

x 1
0xDBE, professional veritabanı yöneticilerinin ve geliştiricilerinin xüsusi ehtiyaclarına uyğun bir JetBrains IDE'dir.
.NET 4.5.3 məşhur Microsoft .NET platformasının son versiyasıdır. NET 4.5, .NET 4.5.1 və .NET 4.5.2 ilə geri uyğun gəlir və bir neçə yeni ...