Model-View-ViewModel (MVVM), istifadəçi interfeysi (görünüşü) onun məlumatlarından (modelindən) təqdimat məntiqi (onun ViewModel) vasitəsilə ayırmaq üçün istifadəçi interfeyslərini tətbiq etmək üçün memarlıq dizayn nümunəsidir.

Tərəfdaşlıq (MVVM) istifadəçi interfeyslərini tətbiq etmək üçün memarlıq dizayn tərzidir. Onun məqsədi, ViewModel adlanan, idarəolunanlığı, ölçeklenebilirlik ve doğrulanabilirliği arttırmak üçün ara katmanı istifadə edərək, görünüş (UI) ve model (veri) arasında kaygıları ayırmaktır.

, , , , , ZK quruluşu və KnockoutJS daxil olmaqla daxil olmaqla, bütün xaml əsaslı çərçivələrində istifadə olunur. Populyar Desen tətbiq edən quruluşlar aşağıdakılardır:

Həmçinin baxın: