Operatorlar hesablamalar və məlumat müqayisə etmək üçün demək olar ki, bütün proqramlaşdırma və kodlaşdırma dillərində olan simvollardır.

Üç əsas operator növü var:

  • Əlavə (+), çıxartmaq (-), dəfə (*), bölmək (/) və digər rəqəmsal hesablamalar kimi hesab operatorları .

  • Nömrələri və ya dizgiləri, məsələn, (>) -dan (<) daha az (==) bərabər olan müqayisə nəticəsində verən müqayisə operatorları .

  • Mantıksal operatorlar , AND ( və OR (||) kimi obyektləri ehtiva edir.

Tapşırıq və birləşmə kimi digər operatorlar var.

Sintaksis, davranış və istifadə kimi şeylər daxil olmaqla, hər hansı bir dil ilə əlaqəli olan hər hansı bir sual üçün bu etiketi istifadə edin.