Değiştirme bir alt dizgə üçün bir simli tapmaq və başqa bir simli ilə əvəz etmə hərəkətidir.

Dəyişiklik, substrinq (iynə) üçün bir sətir (saman) tapmaq və başqa bir simli ilə əvəz etmə hərəkətidir.

məsələn, "y" ilə "Hello" içərisində bütün "l" ə əvəz "Heyyo" ilə nəticələnəcəkdir.