Məlumat növü bir tamsayıdır. Bir tamsayı mənfi, müsbət və ya sıfır ola bilən bir tamsayıdır. (yəni, -2, -1, 0, 1, 2 ...) tamsayıların istifadəsi, saxlanması və idarə olunması ilə bağlı suallar üçün bu etiketi istifadə edin.

int bir tamsayı (tamsayı bir hissəs deyil) təmsil edən məlumat növüdür.

int məlumat növləri aşağıdakılardan asılı olaraq dəyişə bilər:

  • onları təmsil etmək üçün istifadə edilən bit sayı 16, 32, və s. təşkil edir.
  • həm mənfi, həm də müsbət dəyərlərə (tamsayılara) və ya yalnız müsbət (imzalanmamış tamsayılara) icazə verilsə də.

Bir çox (lakin bütün deyil) dillərdə tamsalar necə saxlanıldığına görə müəyyən bir sıra ilə məhdudlaşır - məsələn, ISO C işarəsi olan 32 bitlik bir tam ədəd -2,147,483,648-dən +2, 147,483,647 [CN01] ¹¹ - 2³¹ -1).

Bu söz çox vaxt C-dillərində istifadə olunur (C, C ++, Go>