Javascript etiketi təsviri

JavaScript (Java ilə qarışdırılmaması üçün) yüksək səviyyəli, dinamik, çox paradiqma, obyektə yönəldilmiş, prototipə əsaslanan, zəif şəkildə yazılmış dil və həm də müştəri və server skriptləri üçün istifadə olunur. Onun əsas məqsədi veb-səhifələrin işlənməsi və işləməsidir. ECMAScript və onun müxtəlif dialektləri / tətbiqləri ilə bağlı suallar üçün bu etiketi istifadə edin (ActionScript və Google-Apps-Script istisna olmaqla).

JavaScript (ECMAScript dialekt) yüksək səviyyəli, dinamik, çox paradiqma, obyektə yönəldilmiş, zəif yazılmış prototip əsaslı bir dildir, ənənəvi olaraq veb brauzerlərdə müştərilər üçün hazırlanmış skriptlər üçün istifadə olunur. JavaScript həmçinin , , və ya kimi infrastrukturdan istifadə edərək brauzerin xaricində də işlədilə bilər